Helsestasjonstenesta 0 - 5 år

HOVUDMÅLSETJING.
Å fremme god helse og førebyggjande arbeid blant barn og unge i alderen 0 - 5 år.

 

Helsestasjonen gjev tilbod om

  • barnevaksinasjon
  • helseundersøking
  • førebyggjande psykososialt arbeid
  • opplysningsverksemd
  • heimebesøk
  • samarbeid med barnehage og skule
  • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov


Helsestasjonen har open helsestasjon kvar måndag kl. 09.00 - 11.00 for dei som ynskjer å vege og måle borna sine, eller evt har spørsmål. Det er ingen timebestilling, kun drop-in.
 

UTLÅN PÅ HELSESTASJONEN
Bilstol.
Elektrisk brystpumpe
Alarm for sengevetere


Solund Helsestasjon
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

Besøksadresse: 2 et. på Solundheimen 
Tlf: 57 78 62 82

Tilsette Solund helsestasjon
Tilsette Solund helsestasjon
Namn Stilling Telefon Hardbakke Adresse Mail adresse
Emelinn Bråtane Helsestasjon- / skulelege 57 78 62 80 6924 Hardbakke Emelinn Bråtane
Hilde Marit N. Trovåg Leiande helsesjukeleiar 57 78 62 82/958 46 413 6924 Hardbakke Hilde Marit N. Trovåg
Ann Helen Kvamen Fysioterapeut 400 34 833 6924 Hardbakke Ann Helen Kvamen