Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Helsestasjonstenesta 0 - 5 år

HOVUDMÅLSETJING.
Å fremme god helse og førebyggjande arbeid blant barn og unge i alderen 0 - 5 år.

 

Helsestasjonen gjev tilbod om

  • barnevaksinasjon
  • helseundersøking
  • førebyggjande psykososialt arbeid
  • opplysningsverksemd
  • heimebesøk
  • samarbeid med barnehage og skule
  • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov


Helsestasjonen har open helsestasjon kvar måndag kl. 09.00 - 11.00 for dei som ynskjer å vege og måle borna sine, eller evt har spørsmål. Det er ingen timebestilling, kun drop-in.
 

UTLÅN PÅ HELSESTASJONEN
Bilstol.
Elektrisk brystpumpe
Alarm for sengevetere


Solund Helsestasjon
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

Besøksadresse: 2 et. på Solundheimen 
Tlf: 57 78 62 82

Tilsette Solund helsestasjon
Tilsette Solund helsestasjon
Namn Stilling Telefon Hardbakke Adresse Mail adresse
Emelinn Bråtane Helsestasjon- / skulelege 57 78 62 80 6924 Hardbakke Emelinn Bråtane
Hilde Marit N. Trovåg Leiande helsesjukeleiar 57 78 62 82/958 46 413 6924 Hardbakke Hilde Marit N. Trovåg
Ann Helen Kvamen Fysioterapeut 400 34 833 6924 Hardbakke Ann Helen Kvamen