Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Helsestasjonstenesta/Skulehelsetenesta

Helsestasjonen tilbyr helsekontrollar. Ved sjukdom må du kontakte lege.

Barn har rett på regelmessige helsekontrollar. Dersom føresette vel å få utført desse kontrollane ein annan stad enn ved den kommunale helsestasjonstenesta, skal helsestasjonen vere underretta om dette.

Tenesta samarbeider tverrfagleg med lege, jordmor, fysioterapeut, barnevern, PPT, folkehelsekoordinator, tannhelsetenesta, barnehage og skule.

Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster.
Utanom namneendringa har ingenting forandra seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sjukepleiarar med vidareutdanning/master og jobbar for å hjelpe barn og unge med spørsmål og utfordringar innan helse

Les meir om kva ein helsesjukepleiar er her.


Adopsjon frå utlandet.

Søkjaren må ta kontakt med helsestasjonen i god tid før barnet kjem til Norge. Legeundersøkjing skal skje straks barnet er komt til kommunen.

 

Les meir om:

Adresse:

Solund Helsestasjon
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

Besøksadresse: 2 etg på Solundheimen
Tlf 57 78 62 82

Tilsette Solund helsestasjon
Tilsette Solund helsestasjon
Namn Stilling Telefon E-post/info
Hilde Marit N. Trovåg Helsesjukepleiar 57 78 62 82/958 46 413 Hilde Marit N. Trovåg
Torkil Færø og Jon Åvang Lege 57 78 62 80
Ingri Breivik Fysioterapeut 57 78 62 69 / 400 34 833 Ingri Breivik
Anne Hopland Jordmor Sjå svangerskapsomsorg

Helsestasjon-/skulehelseteneste har fått tilskot frå helsedirektoratet, m.a. for å auke kompetansen og for å vere meir tilgjengeleg.

I haust har vi hatt opplæring  for alle tilsette i barnehagen, SFO og småskulen i Psykologisk Førstehjelp – Grøne tankar – Glade barn.

I tillegg har vi hatt opplæring for alle foreldre i Psykologisk førstehjelp.

Helsestasjonen har kjøpt inn Psykologisk førstehjelp for utlån.

Snart får óg Biblioteket utlån av PF skrin.

 

 

 

På Min helse og helsenorge.no finn du ei ny innsynsteneste frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Les meir her.

Helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: