Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Individuell plan (IP)

Individuell Plan og ansvarsgruppe er for deg som har behov for langvarige og koordinerte tenester.

Dette er ein plan for deg som har kontakt med 2 eller fleire tenester. Ved å takke ja til Individuell Plan, får du då ein personleg koordinator som hjelp deg å koordinere tenestene du har kontakt med.

Planen er din og vert utforma saman med deg.

Ein Individuell Plan er eit dokument for arbeidsprosess og eit verktøy innan Psykisk helse,  Rusomsorga, NAV, barnevern, helsestasjon, PPT, heimesjukepleien, PU.