Heimesjukepleie

Tenesta vert ytt til personar som på grunn av helsesvikt og funksjonshemming treng hjelp i heimen. Tenesta er gratis.

Det må liggje føre ein skriftlig søknad

Søknadsskjema (word)

Dersom du får vedtak på heimesjukepleie vil du etter 3 mnd ha rett på gratis tannhelseteneste.

Kontaktperson  

Heimesjukepleie med middagslevering - Klikk for stort bilete  

Sist endra 08.11.2016 av Line Tordal Førde
Fann du det du leitte etter?