Heimesjukepleie

Tenesta vert ytt til personar som på grunn av helsesvikt og funksjonshemming treng hjelp i heimen. Tenesta er gratis.

Det må liggje føre ein skriftlig søknad

Søknadsskjema (PDF, 660 kB)

Dersom du får vedtak på heimesjukepleie vil du etter 3 mnd ha rett på gratis tannhelseteneste.

Kontaktperson