Heimehjelp

Heimetenesta er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål. Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål kan du søkje om heimehjelp.

Kontakt:

Søknadsskjema (word) Spesifisering av søknad

 

Fann du det du leitte etter?