Omsorgstenester

Har du behov for omsorgstenester for å kunne bu heime, kan du få hjelp hos kommunen. Dette kan vere praktisk hjelp i heimen, heimehjelp, stell, hjelp med medikament og tilsyn frå heimesjukepleien, men og andre hjelpetiltak, som t.d tryggleiksalarm, matombringing og liknande.

 

Tenestene får du tildelt etter søknad og ut frå hjelpebehovet ditt.

Sist endra 28.01.2015 av Liv Helene Hansen
Fann du det du leitte etter?