Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Aktiv på dagtid

Biletet syner personar som trenar i bassenget - Klikk for stort bileteAktiv på dagtid er eit kommunalt tilbod for alle vaksne over 18 år, som ynskjer å vere i aktivitet saman med andre på dagtid.

Aktivitetane skal vere lågterskel og tilpassa til alle funksjonsnivå.

 

 Her finn du program for aktiv på dagtid hausten 2021 (PDF, 546 kB)

Kontaktinfo Aktiv på dagtid
Kontaktpersonar Teneste Telefon
Irene Vaulen Frivillegsentralen 412 43 087
Ann Helen Kvamen Fysioterapeut 481 59 913
Ingri Winge Breivik Fysioterapeut 400 34 833