Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Fysioterapi

Fysioterapi består av helsefremjande og førebyggande arbeid. Gjennom kartlegging, trening og behandling er målet å oppnå best mogeleg funksjon i samband med skade eller funksjonssvikt.

Ein kan ta direkte kontakt med tenesta og få oppfølging utan å ha rekvisisjon frå fastlege. Frå 1. januar 2021 er det felles frikort for fysioterapi og blant anna lege, og vaksne over 16 år vil betale eigenandel etter fastsette taksar inntil frikorttaket på 2460 kr.

NB! Avtalte timar må avbestillast seinast 24 timar før. Timar som ikkje vert avbestilt må betalast.

Tilvisingsskjema born (PDF, 345 kB)

Tilvisingsskjema vaksne (PDF, 345 kB)

Tilvisingsskjema kan leverast i postkasse utanfor fysioterapilokale i underetasjen på Solundheimen, eller sendast pr post:

Solund kommune
Fysioterapeut
Taklegarden 1
6924 Hardbakke
 

Kontaktinformasjon:

Kontaktinfo fysioterapi
Namn Telefon
Ingri Winge Breivik 400 34 833
Ann Helen Kvamen 481 59 913

 

 

Tilvisingsskjema born (PDF, 345 kB)

Tilvisingsskjema vaksne (PDF, 345 kB)