OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er for deg som ikkje meistrar kvardagen på same måte som før, og har eit ynskje om å meistre daglege gjeremål på ein betre måte.

Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa og tverrfagleg tilbod, der vi fokuserer på daglege gjeremål i eigen heim.

Kven kan få tilbodet?

Du må ha eit hjelpebehov grunna fysisk eller psykisk funksjonshemming

Slik søkjer du:

Du brukar felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søke om kvardagsrehabilitering.

Du finn søknadsskjemaet her

 

Kva kostar det?

Tilbodet om kvardagsrehabilitering er gratis.

Kva kan du forvente av oss?

I samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut og heimetrenarar frå heimetenesta vil vi saman med deg bidra til at du kan nå dine mål. Vi kjem heim til deg og vil hjelpe deg å trene på dei aktivitetane du syns er viktig å meistre i kvardagen. For å oppnå dette arbeider vi intensivt saman med deg i ein tidavgrensa periode.

Kva forventar vi av deg?

Vi forventar at du er motivert for å gjere ein innsats for å nå dei måla du har sett deg, slik at du i størst mogeleg grad på nytt kan bli sjølvhjelpen i eige liv.

Ann Helen Kvamen
Fysioterapeut
Helse og omsorg
Epost
Mobil 400 34 833
Hilde Moen Lamo
Ergoterapeut
Helse og omsorg
Epost
Mobil 459 74 006
Til toppen