Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Store helsegevinstar med små grep.

Klikk for stort bileteSolund kommune har arrangert det andre kurset i rekkja av tre kurs, som har fokus på dei små kvardagstiltaka som kan gi store helsegevinstar. Kurset var sponsa av fylkeskommunen sine folkehelsemidlar.

 På kurset 13. september i 2019 gav Kari Einen (fysioterapeut), Norene Grytten (klinisk ernæringsfysiolog) og Sirpa Markkanen (kognitiv terapeut) oss gode råd for kvardagen.

 Fekk du ikkje med deg foredraga  kan du lese dei her.   

Fysisk aktivitet v/Kari Einen (PDF, 2 MB)

Gode kostvanar v/ Norene Grytten (PDF, 5 MB)

Endring v/Sirpa Markkanen (PDF, 3 MB)