Folkehelse

Folkehelse

Gjennom livet er det små og større tiltak vi alle kan gjere, for å ha eit godt og langt liv med så god helse og funksjon som mogeleg. Her, og på Facebooksida "Folkehelse i Solund", vil vi fortløpande publisere informasjon som kan bidra til dette. Informasjonen vil gjerne variere med når på året den er mest aktuell.

Mest informasjon får du på ved å følgje Facebooksida.

Vi ynskjer og innspel .

 

Helseinformasjon

På denne sida finn du infomasjon om det du kan gjere for å ta vare på helsa. Noko av tema vil variere med etter når på året dei er aktuelle.

 

Folkehelsekoordinator

Sida vert redigert av folkehelsekoordinator Mona Hjønnevåg, som er klinisk spesialist i sjukepleie.

Arbeidstid: Torsdag og fredag.

 


 

 

Publisert 21.12.2018
Sykkelpedal

Statistisk lever vi litt lengre no enn før. Dermed er det ekstra viktig å halde kroppen friskast mogeleg og i god form heile livet. Det kan du få starthjelp til her. Hovudpremien av trim er betre helse, men vi gir vekk aktivitetsarmband, øyretelefonar m.m., dersom du treng litt motivasjon til å kome i gang.

 

 

Publisert 26.07.2018
FHI

Folkehelseinstituttet har laga ein artikkel som inneheld nyttig kunnskep om vanlege søtstoff som er i bruk.

Informasjonen er særleg nyttig for dei som nyttar desse dagleg og er interessert i vektregulering.

Les artikkelen her.

Publisert 23.03.2018
Stillesitjing

 Kva skjer eigentleg i kroppen når vi sit for mykje?

Helsenorge.no gjev svar, og gode råd.

Publisert 22.09.2017
Dine 30.png

Helsedirektoratet ynskte i år å heidre eldsjeler, tilsette eller andre i landet, som la ein særskild innsats i å aktivisere folk flest. Dette har m.a. Anne Kristine Dyrdal og Hilde Marit Nikolaisen Trovåg i Solund klart.

I anledning Solunddagane 26. august i år, mottok båe kvar sin Dine30-gullmedalje frå Helsedirektoratet, overrekt av ordførar Gunn Åmdal Mongstad. Hilde Marit var vekkreist for anledninga, for å vise sitt store engasjement for fysisk aktivitet som deltakar på Birkebeineren.

 

Publisert 04.05.2017
Aktivitet - Styrk app

Valet om vi skal starte med gode helsevanar starter ikkje i morgon. Det startar kvar dag. Kvar dag vi dreg på jobb eller står opp og møter dagen på anna vis, når vi handlar i butikken og når vi møter andre m.v. Det er desse kvardagsvala som er med på å bestemme helsa vår.

Med støtte frå Gjensidigestiftinga arrangerte derfor kommunen ved Folkehelsekoordinator og Frivillegsentralen kurset «Små grep – store helsegevinstar» i lag med idrettslaga.

Rundt 30 deltakarar møtte på kurset 29.3.2017, og fekk både sunn mat, kunnskap og trim. Målet og temaet var korleis ein kan få gode vanar rundt aktivitet og kosthald inn i kvardagen, med små grep og store helsegevinstar.  

Her kan du sjå gjennom kursinnhaldet, som er basert på Helsedirektoratets råd og anbefalingar. Brosjyrar og personleg aktivitetsdagbok kan hentast hjå folkehelsekoordinator.
 

Aktivitet og motivasjon

Visste du at dei fleste vaksne trimmar eigenmosjon, slik som turgåing, fjelltrim og liknande? Trim treng ikkje skje på fotballbana eller som sliten på kveldstid. Du kan like gjerne sykle dine anbefalte 30 minutter til og frå jobb, ta ein tur og sjå på været eller ta pausetrim frå kontorstolen.  

Kosthald

Visste du at salt er ein av vår tids største helsetrugslar, men at det er lett å lukkast med å minske inntaket ved å gjere det gradvis? Og at eit godt kosthald ikkje berre minskar risikoen for fysisk uhelse, men og har god påverknad og på den psykiske helsa?

 

Publisert 28.10.2015

Visste du at…

… vinteren er høgsesong for omgangssjuke på grunn av norovirusinfeksjonar

… norovirus er svært smittsamt. Dei viktigaste førebyggjande tiltaka er grundig handvask med såpe og vatn og god kjøkkenhygiene.

… det er aller viktigast å forebygge uttørking frå du vert sjuk til du er frisk

... mageinfeksjonen sit i øvre mage/tarm-område, med meir kvalme og oppkast enn diare, og går fort over

 

Publisert 14.09.2015

BCG Vaksinasjon av helsefagstudentar 

Publisert 01.06.2015
Flåttbrosjyre frå Folkehelseinstituttet

Visste du at…

… både flått og borreliabakterien fins i Solund?

…sjansen for å få den flåttbårne bakteriesjukdommen borreliose er liten, om du fjernar flåtten innan eitt døgn etter at den har bitt seg fast?

… flåttsesongen varer frå mars/april til november?

Fann du det du leitte etter?
Folkehelsekoordinator
  • Tlf: 57 78 62 09
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: