Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Solund dagsenter

Solund Dagsenter vart offisielt opna 01. mars 2017.

Dagsenteret er eit tilbod til alle fastbuande eldre i kommunen.

 

Vårt mål er å:

 • gje auka livskvalitet og meiningsfylt innhald i kvardagen
 • gje tilbod om aktivitetar
 • bryte einsemd og etablere kontakt
 • gje avlasting til pårørande
 • lage eit miljø der tryggleik og glede står i fokus
 • skape kontakt mellom dei som bur heime og dei som bur på institusjonen
   

Korleis søkje?

 • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Er du usikker på om dette er eit tilbod som passar deg, er du velkommen innom på besøk før du søker.
 • Vi på Dagsenteret hjelper deg gjerne med å fylle ut søknad.                              

 

   Her finn du søknadsskjema for dagsenteret

Våre opningstider:

Måndag:         09.00 - 14.30
Tysdag:          09.00 - 14.30
Torsdag:         10.00 - 15.00

Vi held til i underetasjen på Solund Helsetun.
 

Priser- egenandel:

Dagsenter opphald per dag med middag Kr 110,-

Dagsenter opphald per dag utan middag Kr 20,-

I denne prisen er det også lagt til kaffi og kaffimat. Solund kommune skriv ut rekning.

 

Skyss til Dagsenteret

Servicekyss i Solund går kvar torsdag (ikkje raude dagar) og ein kan verte henta ved bustaden sin. 
Eigenandel kr 30,- pr. tur.

Her finn du meir informasjon om ruter og tinging