Ergoterapi

Ein ergoterapeut arbeider med menneske, som har, eller står i fare for å få, vanskar med å meistra daglege gjeremål, som kan skuldast skade, sjukdom eller andre årsaker.

Ein ergoterapeut kan hjelpa til med:

- Kartlegging av brukar sin situasjon
- Trening i daglege gjeremål
- Fallforbygging
- Tilpassing av bustad og miljø
- Tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel 
- Gje rettleiing og informasjon

Ergoterapeutar hjelper til med å finne løysningar når det oppstår eit gap mellom din helse og krava kvardagen har, for at ein skal ha eit så aktivt liv som mogleg. Tenesta inngår som ein del av kommunens tverrfaglege rehabilitering og kvardagsrehabiliterings tilbod i privat heim og sjukeheim. 

Kontaktinformasjon:
Hilde Moen Lamo, tlf. 57 78 62 60 / 459 74 006
 

Send tilvisingsskjema ved ønske om ergoterapiteneste/ hjelpemiddel til:

Solund kommune
Ergoterapeut
6924 Hardbakke

Skjema finn du på legekontoret, Nav Hardbakke, eller du kan laste dei ned her: