Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Solund dagsenter

Klikk for stort bilete

Solund Dagsenter vart offisielt opna 01. mars 2017.

Dagsenteret er eit tilbod til alle fastbuande eldre i kommunen.

 

Vårt mål er å:

 

 • gje auka livskvalitet og meiningsfylt innhald i kvardagen
 • gje tilbod om aktivitetar
 • bryte einsemd og etablere kontakt
 • gje avlasting til pårørande
 • lage eit miljø der tryggleik og glede står i fokus
 • skape kontakt mellom dei som bur heime og dei som bur på institusjonen
   

Korleis søkje?

 • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Er du usikker på om dette er eit tilbod som passar deg, er du velkommen innom på besøk før du søker.
 • Vi på Dagsenteret hjelper deg gjerne med å fylle ut søknad.


 

 

 

                                  

   

Klikk for stort bileteVåre opningstider:

Måndag:         09.00 - 14.30

Tysdag:          09.00 - 14.30

Torsdag:         10.00 - 15.00

Vi held til i underetasjen på Solund Helsetun.

 

Priser- egenandel:

Dagsenter opphald per dag med middag Kr 110,-

Dagsenter opphald per dag utan middag Kr 20,-

I denne prisen er det også lagt til kaffi og kaffimat. Solund kommune skriv ut rekning.

 

Skyss til Dagsenteret

Servicekyss i Solund går kvar torsdag (ikkje raude dagar) og ein kan verte henta ved bustaden sin. 
Eigenandel kr 30,- pr. tur.

Her finn du meir informasjon om ruter og tinging

 

Klikk for stort bilete