Tilrettelagt transport

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel.


Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser. 

 

For  meir informasjon, sjå Fylkeskommunen sine heimesider

Publisert av Ida Grindland. Sist endra 25.05.2016 av Marit Utvær
Fann du det du leitte etter?