Tilrettelagt transport

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel.


Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser. 

 

For  meir informasjon, sjå Fylkeskommunen sine heimesider

Fann du det du leitte etter?