Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Tannhelsetenesta

Klikk for stort bilete  Tannklinikken er bemanna med personell frå Askvoll tannklinikk på oppsette onsdagar.

Har ein behov for akutt hjelp utanom opningstid kan ein ringe Hyllestad tannklinikk, legevakt eller tannlegevakten i Bergen.

 

Askvoll tannklinikk 57 63 69 20

Hardbakke tannklinikk 57 63 68 85

Hyllestad tannklinikk 57 78 86 22

Tannlegevakten i Bergen 55 31 03 10

Som ledd i arbeidet med å avgrense og forseinke utbrotet av koronasmitte og sikre forsvarleg drift, reduserer tannhelsetenesta i Vestland aktiviteten ved klinikkane. Pasientar med behov for akutt behandling vil framleis få time.

Les heile artikkelen her