Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Tannhelsetenesta

Tannklinikken på Hardbakke er ein ambuleringsklinikk, og er bemanna med tannlege og tannpleiar frå Hyllestad tannklinikk.

Dei gjev tilbod til "rettigheitspasientar", d.v.s born/unge og eldre.Ved behov for akutt hjelp og endring av time, ta kontakt med Hyllestad tannklinikk på telefon 57 78 86 22.

For meir informasjon;
https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/