Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Støtte- og treningskontakt

Støttekontakt er eit tilbod for å motvirke isolasjon, og skal utvide høve til å delta på aktivitetar i fritida.

Tilbodet vert tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for fritidsaktivitet.

 

Treningskontakt :

  • Vere "kom-i-gong" hjelp.
  • Bidra til tilpassa fysisk aktivitet for menneske med ulike utfordringar.
  • Motiver til deltaking i vanlege treningsarenaer.
  • Bidra til oppleving av meistring gjennom felleskap.

 

Søknadsskjema (word)