Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du må bu i kommunen for å kunne søkje, og søknaden må være skriftleg. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring, og eit passfoto må leggjast ved søknaden. Søknader vert handsama fortløpande.

 

Søknad om parkeringskort skal sendast:

Solund kommune
Servicekontoret v/Randi Storøy
Hardbakke 26
6924 Hardbakke