Parkeringskort

Parkeringskort for rørslehemma

 Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Publisert av Ida Grindland. Sist endra 07.08.2015 av Ida Grindland