Parkeringskort

Parkeringskort for rørslehemma

 Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Publisert av Ida Grindland. Sist endra 07.08.2015 av Ida Grindland
Fann du det du leitte etter?