Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du må bu i kommunen for å kunne søkje, og søknaden må være skriftleg. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring, og eit passfoto må leggjast ved søknaden. Søknader vert handsama fortløpande.

 

Søknad om parkeringskort skal sendast:

Solund kommune
Servicekontoret v/Randi Storøy
Hardbakke 26
6924 Hardbakke