Kvardagsrehabilitering

Klikk for stort bilete

 

Ynskjer du å klare deg lengst mogleg i eigen heim?

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod for deg som på grunn av funksjonsfall har fått problem med kvardagsaktivitetar. Kvardagsrehabilitering vil hjelpe til å trene deg opp til å klare dette igjen.

Ei tverrfagleg gruppe gjer ei kartlegging, der dine mål vil bli utgangspunkt for rehabiliteringa.

Treninga vert utført i heimen, i ein intensiv og tidsavgrensa periode.

Ta kontakt om du ynskjer meir informasjon.

Kontaktpersonar kvardagsrehabilitering
Kontaktpersonar kvardagsrehabilitering
Namn Stilling Telefon
Thomas Stølen Fysioterapeut 93027732
Merete Førde Sjukepleiar 57786285 / 91316272
Anette Frøland Hansen Ergoterapeut 45974006

 

Du kan lese meir om tilbodet i Solund her. (PDF, 149 kB)