Individuell plan (IP)

Individuell Plan og ansvarsgruppe er for deg som har behov for langvarige og koordinerte tenester.

Dette er ein plan for deg som har kontakt med 2 eller fleire tenester. Ved å takke ja til Individuell Plan, får du då ein personleg koordinator som hjelp deg å koordinere tenestene du har kontakt med.

Planen er din og vert utforma saman med deg.

Ein Individuell Plan er eit dokument for arbeidsprosess og eit verktøy innan Psykisk helse,  Rusomsorga, NAV, barnevern, helsestasjon, PPT, heimesjukepleien, PU.

Sist endra 08.11.2016 av Line Tordal Førde