Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Hjelpemiddel

Klikk for stort bileteLån av hjelpemiddel er eit tilbod til deg som grunna sjukdom eller nedsett funksjonsnivå treng hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål og vere mest mogleg sjølvhjelpen.

Solund kommune har utlån frå vårt lokale lager, men du kan også søkje NAV Hjelpemiddelsentralen Sogn og Fjordane.

Hilde Moen Lamo er Solund kommune sin ergoterapeut og hjelpemiddelkoordinator. Ho gir deg med råd om hjelpemiddel samt hjelper deg å søkje NAV.

Hilde er óg kommunen sin hørselskontakt

Hilde har kontortid måndag-fredag kl. 08.00-15.00 på Solundheimen, 2. etg. Dersom du ynskjer å få hjelp av Hilde ber vi deg å sende inn dette skjemaet (DOCX, 33 kB) på førehand. Det er ikkje krav til signatur og du skriv ditt eige namn under "tilvist av". Skjemaet kan leverast på Hilde sitt kontor eller sendast til:

Solund kommune
Ergoterapeut
6924 Hardbakke

 

Kontaktinformasjon:
E-post: hilde.moen.lamo@solund.kommune.no
Telefon: 57 78 62 60
Mobiltelefon: 459 74 006