Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Hjelpemiddel

Har du nedsett funksjonsevne kan du ved kortvarig behov låne hjelpemidlar frå det kommunale hjelpemiddellageret i Solund kommune. Ved langvarig behov kan du låne hjelpemidlar frå NAV Hjelpemiddelsentral.

Har du kortvarig behov kan du låne hjelpemidlar i inntil to år. Du kan låne for eksempel krykker, rullestol, rullator og ulike typar hygienehjelpemidlar.

Har du langvarig behov kan du låne hjelpemidlar så lenge du har behov for det. Du kan låne for eksempel alarm- og varslingshjelpemidlar, elektrisk rullestol, rampe, sittesystem og høyrsel- og syns tekniske hjelpemidlar (ikkje høyreapparat).

 

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Teneste Telefon E-post Tilgjengeleg
Ergoterapitenesta 459 74 006 hilde.moen.lamo@solund.kommune.no Dagtid mandag - fredag