Fysioterapi

Fysioterapi består av helsefremjande og førebyggande arbeid. Gjennom kartlegging, trening og behandling er målet å oppnå best mogeleg funksjon i samband med skade eller funksjonssvikt.

Ein fysioterapeut kan hjelpe med:

  • Undersøking og vurdering
  • Behandling og oppfølging
  • Gruppetrening
  • Rettleiing av brukar, personale eller pårørande

Frå 1. januar 2018 treng ein ikkje tilvising frå lege for å få trygderefusjon frå HELFO. Vaksne og born over 16 år må betale eigenandel etter fastsette takstar. Du vil automatisk få frikort 2 når eigenandelstaket på 2025 kr er nådd.

Tilvisingsskjema ligg på legekontoret, utanfor fysioterapilokale, og på heimesida.

Tilvisingsskjema kan leverast i postkasse utanfor fysioterapilokale i underetasjen på Solundheimen, eller sendast pr post:


Solund kommune
Fysioterapeut
6924 Hardbakke

NB! Avtalte timar må avbestillast seinast 24 timar før. Timar som ikkje vert avbestilt må betalast.

 

Kontaktinformasjon:

Ann Helen Kvamen

Tlf.: 57 78 62 69

Mobil: 400 34 833

Tilvisingsskjema (PDF, 194 kB)

Klikk for stort bilete