Store helsegevinstar med små grep.

Solund kommune har arrangert det andre kurset i rekkja av tre kurs, som har fokus på dei små kvardagstiltaka som kan gi store helsegevinstar. Kurset var sponsa av fylkeskommunen sine folkehelsemidlar.

 På kurset 13. september i 2019 gav Kari Einen (fysioterapeut), Norene Grytten (klinisk ernæringsfysiolog) og Sirpa Markkanen (kognitiv terapeut) oss gode råd for kvardagen.

 Fekk du ikkje med deg foredraga  kan du lese dei her.   

Fysisk aktivitet v/Kari Einen (PDF, 2 MB)

Gode kostvanar v/ Norene Grytten (PDF, 5 MB)

Endring v/Sirpa Markkanen (PDF, 3 MB)