Følgjekort

Følgjekort for funksjonsnedsette

Følgjekort skal gje personar som har ein varig eller imidlertidig funksjonsnedsetting med trong for hjelp, same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet. 
Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på visse kulturarrangement/aktivitetar/reiser som den funksjonshemma deltek på.

Ordninga skal gje auka tilgjenge til offentlege kultur- og fritidsarrangment, og til offentlege transportmiddel. Følgjekortet skal fungere som eit verkemiddel til å førebyggje isolasjon og dermed medverke til å gje auka livskvalitet.

Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Søknadskjema (DOC, 32 kB)

Meir informasjon (DOCX, 15 kB)

Publisert av Ida Grindland. Sist endra 23.09.2015 av Randi Storøy
Fann du det du leitte etter?