Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Demensteamet i Solund Kommune

Dette er eit lavterskeltilbod for personar og pårørande som mistenkjer demens, eller personar som allereie har diagnosen.

Formålet med Demensteamet sitt arbeid er å tryggje kvardagen til personar med demens og deira pårørande,  gje informasjon og kunnskap, starte evt. utredning (i samarbeid med legetenesta) og hjelpe med eventuelle hjelpemiddel / rettigheitar.

Vi er og tilgjengeleg for opplæring av / informasjon til  tilsette i Helse – og omsorgstenesta.

Demensteamet er tilgjengeleg alle vekedagar frå kl 08.00 - 15.30.

Vi er 2 personar i Demensteamet.

 

Tilbodet omfattar:

  • Pårørandeskule og samtalegrupper for pårørande
  • Samtalegrupper for personar med demens
  • Kartlegging av personar med demens eller mistanke om demens, i samarbeid med legetenesta
  • Rettleiing for tilsette som arbeider med personar med demens
  • Tilgjengeleg på telefon/sms/mail for alle som har behov for samtale, råd og rettleiing i høve demens

Kontaktpersonar:

Demensteam
Demensteam
E-post Tittel Tlf Mob
Hilde Moen Lamoe Ergoterapeut 459 74 006
Doris Steinsund Sjukepleiar 975 75 117
Helse- og omsorgsleiar
  • Tlf: 57 78 62 23
  • Mob: 909 24 284
  • E-post: