Mottak av kasserte båtvrak

Klasserte fritidsbåtar på avvege er eit forureiningsproblem.

NGIR har mottak om levering av båtvrak på gjenvinningsstasjonen i Kjevikdalen. Her kan du levere mindre fritidsbåtar utan innabords motor opp til 15 fot (4,57 m)

Du finn meir informasjon om ordninga her