Informasjon frå Feiarvesenet

Feiarvesenet er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane
Masfjorden, Modalen, Gulen og Solund. Feiaren si oppgåve er å sikra tryggleiken til innbyggarane og passa på at det ikkje oppstår sotbrann i skorsteinen. Dette blir gjort med feiing kvar 2. år  (kvart år der det er behov for det, dette blir vurdert av feiaren) og branntilsyn av bustaden kvart fjerde år.

Gebyr for feiing og tilsyn som skal betalast inn, er etter sjølvkostprinsippet og blir justert etter behov og kravd inn kvart år, også det året som det ikkje blir utført feiing og tilsyn. Gebyret er rekna å gå i balanse i løpet av ein fire års periode.

Gebyret for feietenesta skal betalast av alle som har omn knytta opp mot skorstein, og som er fastbuande i kommunen. Om omnen ikkje er i bruk, skal det uansett betalast gebyr så lenge den er kobla opp mot skorsteinen.
Der det ikkje er omn eller omnen er fjerna, skal det betales ½ gebyr då det uansett skal vere tilsyn kvart fjerde år. Dette skal kontrollerast av feiaren. 

Gebyr gjeldande frå 01.01.2016:

Gebyr for feiing og tilsyn
TypeGebyr pr år u/mva
Bustad med 1 pipe500
Tillegg ved ekstra pipe med tilkopla eldstad250
Bustad utan eldstad250

Hugs at tryggleiken i bustaden er HUSEIGAR sitt ansvar.Feiar - Klikk for stort bilete

Feiaren har mobil nr 48151160 og kan svara på spørsmål om feiing og tilsyn.

  

Oversikt over når det er feiing eller branntilsyn i Solund kommune fram til 2017 finn du her:

  

  

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Feiing

X (berre øyane)

X (+øyane)

 

X

 

X

 

Tilsyn

   

X

     

X

Publisert av Gøsta Odéen. Sist endra 04.01.2016 av May Sissel Trovåg Strand
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Leiar
  • Tlf: 57 78 62 13
  • Mob: 971 76 822
  • E-post:  

 

Artikkel (1)
 
 
Login for redigering