Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Reguleringsplanar

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som angjev bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgjevnader.


Ved utarbeiding av nye reguleringsplanar kan ein nytte rettleiar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune; Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar.