Bygging

ByggSøk
Send elektronisk byggesøknad til Solund kommune via ByggSøk. Du vert rettleia gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga.

Byggeblankettar
Du finn byggeblankettar for nedlasting på Statens bygningstekniske etat sin nettstad ved å klikke i boksen øverst på sida her.
 

Byggereglar.
Ei oversikt over byggereglar og regelverk finn du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

For å få raskast mogleg sakshandsaming er det viktig at all naudsynt dokumentasjon følgjer med søknaden.