Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Bygging

Nye digitale søknadsløysingar for byggesak.
ByggSøk stengjer for nye byggesøknader frå 1. oktober 2020. Ein kan ferdigstille oppretta søknader gjennom byggsøk fram til 31.12.2021 (bruksløyve, ferdigattest m.m.) 
5 leverandørar tilbyr no løysingar for å lage og sende byggesøknader digitalt. Alle løysingane er betalingsløysingar med ulike prismodellar. Les meir om løysingane her.

Byggeblankettar
Du finn byggeblankettar for nedlasting på Direktoratet fort byggkvalitet sin nettstad ved å klikke i boksen øverst på sida her.
 

Byggereglar.
Ei oversikt over byggereglar og regelverk finn du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

For å få raskast mogleg sakshandsaming er det viktig at all naudsynt dokumentasjon følgjer med søknaden.
 

Lokal informasjon