Bygging

Nye digitale søknadsløysingar for byggesak.
ByggSøk stengjer for nye byggesøknader frå 1. oktober 2020. Ein kan ferdigstille oppretta søknader gjennom byggsøk fram til 31.12.2021 (bruksløyve, ferdigattest m.m.) 
5 leverandørar tilbyr no løysingar for å lage og sende byggesøknader digitalt. Alle løysingane er betalingsløysingar med ulike prismodellar. Les meir om løysingane her.

Byggeblankettar
Du finn byggeblankettar for nedlasting på Direktoratet fort byggkvalitet sin nettstad ved å klikke i boksen øverst på sida her.
 

Byggereglar.
Ei oversikt over byggereglar og regelverk finn du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

For å få raskast mogleg sakshandsaming er det viktig at all naudsynt dokumentasjon følgjer med søknaden.