Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Bygging

ByggSøk
Send elektronisk byggesøknad til Solund kommune via ByggSøk. Du vert rettleia gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga.

Byggeblankettar
Du finn byggeblankettar for nedlasting på Statens bygningstekniske etat sin nettstad ved å klikke i boksen øverst på sida her.
 

Byggereglar.
Ei oversikt over byggereglar og regelverk finn du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

For å få raskast mogleg sakshandsaming er det viktig at all naudsynt dokumentasjon følgjer med søknaden.
 

Lokal informasjon