Innkomne listeframlegg

Her finn du innleverte listeframlegg frå parti som ynskjer å stille til kommunestyrevalet 2023 i Solund kommune

Offentleggjering av innkomne listeframlegg

Vallova § 6-6 første ledd seier at alle listeframlegg skal leggast ut til ettersyn etter kvart som dei kjem inn.

Fylgjande part har levert inn lister til kommunestyrevalet 2023 innan fristen

 

Listene vert endeleg godkjende i valstyret i mai 2023