Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Godkjenning mindre reguleringsendring for Reguleringsplan Solnes plan Id 1412-201203 (L)(114272).docx

27.10.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Godkjenning mindre reguleringsendring for Reguleringsplan Solnes plan Id 1412-201203 (L)(114272).docx
Hardbakke Solund kommune-80mm.pdf

28.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hardbakke Solund kommune-80mm.pdf
Plangrense fastsett av formannskapet .pdf

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plangrense fastsett av formannskapet .pdf
Reguleringsplan Eide

Godteken i kommunestyret 09.03.1988

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0408 Eide-forminska.pdf
Reguleringsplan Engdal

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Engdal reg1-5000.pdf.pdf
Reguleringsplan Hardbakke- Brattelia

Godkjendt i kommunestyremøte 20.06.1975

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scanbrattelia0406-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG

16.05.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG

16.05.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum(1).JPG
Reguleringsplan Hardbakke skule

Godkjendt i kommunestyre 29.04.1988

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0412 Hardbakke skule-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Håneset

Godkjendt 1971

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan Håneset-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Næringsbygget

Vedteken i komunestyret 24.02.1986

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0405 Hardbakke-Butikken-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Sildevika

Planen godkjendt og signert 12.07.2002

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0403 Sildevika-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Solundheimen

Godkjendt i kommunestyre 25.09.1980

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scansolundheimen0402-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen

Vedtak av Solund kommunestyre 26.08.1981

10.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hardbakke-storehaugen-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen utvida

Godkjendt i kommunestyret 14.02.2012

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned storehaugen_utviding_gbnr_2656_med_fl_(l)(61021).pdf
Reguleringsplan Hersvikbygda

Kommunestyrevedtak 26.04.1985

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0404 Hersvikbygda-forminska.pdf
Reguleringsplan Lundøy Sør

Godkjend av kommunestyret 21.02.95 Sak 03/95

10.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lundøy Sør.pdf
Reguleringsplan Strembeneset

Vedteken i kommunestyret 25.09.2008

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strembeneset(1).pdf
Reguleringsplan Ytrøygrend Tun +

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsplan__gbnr_186__ytroeygrend_(l)(61019).pdf
Varsling av planoppstart endring av plan Hyttefelt Hardbakke Solund kommune web.pdf

28.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsling av planoppstart endring av plan Hyttefelt Hardbakke Solund kommune web.pdf