Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Godkjenning mindre reguleringsendring for Reguleringsplan Solnes plan Id 1412-201203 (L)(114272).docx DOCX, 60 kB

27.10.2017 Filtype
Hardbakke Solund kommune-80mm.pdf PDF, 915 kB

28.09.2015 Filtype
Plangrense fastsett av formannskapet .pdf PDF, 3 MB

16.05.2017 Filtype
Reguleringsplan Eide PDF, 2 MB

Godteken i kommunestyret 09.03.1988

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Engdal PDF, 3 MB

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke- Brattelia PDF, 7 MB

Godkjendt i kommunestyremøte 20.06.1975

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG JPG, 182 kB

16.05.2017 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG JPG, 182 kB

16.05.2017 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke skule PDF, 3 MB

Godkjendt i kommunestyre 29.04.1988

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Håneset PDF, 5 MB

Godkjendt 1971

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Næringsbygget PDF, 4 MB

Vedteken i komunestyret 24.02.1986

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Sildevika PDF, 4 MB

Planen godkjendt og signert 12.07.2002

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Solundheimen PDF, 3 MB

Godkjendt i kommunestyre 25.09.1980

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen PDF, 7 MB

Vedtak av Solund kommunestyre 26.08.1981

10.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen utvida PDF, 495 kB

Godkjendt i kommunestyret 14.02.2012

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hersvikbygda PDF, 7 MB

Kommunestyrevedtak 26.04.1985

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Lundøy Sør PDF, 263 kB

Godkjend av kommunestyret 21.02.95 Sak 03/95

10.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Strembeneset PDF, 295 kB

Vedteken i kommunestyret 25.09.2008

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Ytrøygrend Tun + PDF, 556 kB

13.03.2015 Filtype
Varsling av planoppstart endring av plan Hyttefelt Hardbakke Solund kommune web.pdf PDF, 465 kB

28.09.2015 Filtype
 
 
Login for redigering