Reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Godkjenning mindre reguleringsendring for Reguleringsplan Solnes plan Id 1412-201203 (L)(114272).docx

27.10.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Godkjenning mindre reguleringsendring for Reguleringsplan Solnes plan Id 1412-201203 (L)(114272).docx
Hardbakke Solund kommune-80mm.pdf

28.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hardbakke Solund kommune-80mm.pdf
Plangrense fastsett av formannskapet .pdf

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plangrense fastsett av formannskapet .pdf
Reguleringsplan Eide

Godteken i kommunestyret 09.03.1988

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0408 Eide-forminska.pdf
Reguleringsplan Engdal

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Engdal reg1-5000.pdf.pdf
Reguleringsplan Hardbakke- Brattelia

Godkjendt i kommunestyremøte 20.06.1975

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scanbrattelia0406-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG

16.05.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG

16.05.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum(1).JPG
Reguleringsplan Hardbakke skule

Godkjendt i kommunestyre 29.04.1988

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0412 Hardbakke skule-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Håneset

Godkjendt 1971

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan Håneset-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Næringsbygget

Vedteken i komunestyret 24.02.1986

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0405 Hardbakke-Butikken-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Sildevika

Planen godkjendt og signert 12.07.2002

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0403 Sildevika-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Solundheimen

Godkjendt i kommunestyre 25.09.1980

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scansolundheimen0402-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen

Vedtak av Solund kommunestyre 26.08.1981

10.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hardbakke-storehaugen-forminska.pdf
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen utvida

Godkjendt i kommunestyret 14.02.2012

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned storehaugen_utviding_gbnr_2656_med_fl_(l)(61021).pdf
Reguleringsplan Hersvikbygda

Kommunestyrevedtak 26.04.1985

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned scan0404 Hersvikbygda-forminska.pdf
Reguleringsplan Lundøy Sør

Godkjend av kommunestyret 21.02.95 Sak 03/95

10.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lundøy Sør.pdf
Reguleringsplan Strembeneset

Vedteken i kommunestyret 25.09.2008

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strembeneset(1).pdf
Reguleringsplan Ytrøygrend Tun +

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsplan__gbnr_186__ytroeygrend_(l)(61019).pdf
Varsling av planoppstart endring av plan Hyttefelt Hardbakke Solund kommune web.pdf

28.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsling av planoppstart endring av plan Hyttefelt Hardbakke Solund kommune web.pdf