Reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Godkjenning mindre reguleringsendring for Reguleringsplan Solnes plan Id 1412-201203 (L)(114272).docx

27.10.2017 Filtype
Hardbakke Solund kommune-80mm.pdf

28.09.2015 Filtype
Plangrense fastsett av formannskapet .pdf

16.05.2017 Filtype
Reguleringsplan Eide

Godteken i kommunestyret 09.03.1988

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Engdal

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke- Brattelia

Godkjendt i kommunestyremøte 20.06.1975

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG

16.05.2017 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke hamn og sentrum.JPG

16.05.2017 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke skule

Godkjendt i kommunestyre 29.04.1988

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Håneset

Godkjendt 1971

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Næringsbygget

Vedteken i komunestyret 24.02.1986

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Sildevika

Planen godkjendt og signert 12.07.2002

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Solundheimen

Godkjendt i kommunestyre 25.09.1980

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen

Vedtak av Solund kommunestyre 26.08.1981

10.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hardbakke-Storehaugen utvida

Godkjendt i kommunestyret 14.02.2012

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Hersvikbygda

Kommunestyrevedtak 26.04.1985

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Lundøy Sør

Godkjend av kommunestyret 21.02.95 Sak 03/95

10.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Strembeneset

Vedteken i kommunestyret 25.09.2008

13.03.2015 Filtype
Reguleringsplan Ytrøygrend Tun +

13.03.2015 Filtype
Varsling av planoppstart endring av plan Hyttefelt Hardbakke Solund kommune web.pdf

28.09.2015 Filtype