Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Føresegner til reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Planprogram_J02.pdf

22.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram_J02.pdf
Reguleringsføresegner Brattelia

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner for Brattelia.pdf
Reguleringsføresegner Engdal del av gbnr.52-2

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner for Engdal del av 52-2.pdf
Reguleringsføresegner Hardbakke skule

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner Hardbakke skule.pdf
Reguleringsføresegner Håneset

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_haaneset_bustadfelt.pdf
Reguleringsføresegner Sildevika

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sildevika.pdf
Reguleringsføresegner Storehaugen

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeres.reg.pl._storehaugen_1981.pdf
Reguleringsføresegner Storehaugen utvida

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_detaljregulering_bustadomraade_og_idrettsanlegg_storehaugen_hardbakke_(l)(61022).pdf
Reguleringsføresegner Strembeneset

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan for Strembeneset.pdf
Reguleringsføresegner Ytrøygrend Tun +

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_til_detaljregulering_for_tun+_ytroeygrend_til_godkjend_reguleringsplan__gbnr_186_(l)(61020)(1).pdf
Varsel om oppstart.pdf

22.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart.pdf