Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Føresegner til reguleringsplanar
Tittel Publisert Type
Planprogram_J02.pdf

22.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram_J02.pdf
Reguleringsføresegner Brattelia

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner for Brattelia.pdf
Reguleringsføresegner Engdal del av gbnr.52-2

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner for Engdal del av 52-2.pdf
Reguleringsføresegner Hardbakke skule

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner Hardbakke skule.pdf
Reguleringsføresegner Håneset

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reguleringsfoeresegner_haaneset_bustadfelt.pdf
Reguleringsføresegner Sildevika

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sildevika.pdf
Reguleringsføresegner Storehaugen

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeres.reg.pl._storehaugen_1981.pdf
Reguleringsføresegner Storehaugen utvida

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_detaljregulering_bustadomraade_og_idrettsanlegg_storehaugen_hardbakke_(l)(61022).pdf
Reguleringsføresegner Strembeneset

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan for Strembeneset.pdf
Reguleringsføresegner Ytrøygrend Tun +

13.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_til_detaljregulering_for_tun+_ytroeygrend_til_godkjend_reguleringsplan__gbnr_186_(l)(61020)(1).pdf
Varsel om oppstart.pdf

22.08.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart.pdf