Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Reguleringsplanar

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som angjev bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgjevnader.


Ved utarbeiding av nye reguleringsplanar kan ein nytte rettleiar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune; Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar.