Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Vakttelefonar

Legekontor: 57 78 62 80
Lege utanom kontortid: 116 117

 

Direktenr til legevaktsentralen i Førde: 57 83 23 00

Dette nummeret kan brukast om du ønskjer å nå legevaktsentralen, men sjølv er ein annan stad i landet. Dette kan til dømes vere nødvendig om du ringer for eit sjukt familemedlem.

 

Heimetenesta (frå kl 08.00 - 22.00): 91 31 62 72
Solundheimen: 57 78 62 50 / 95 17 42 10

 

Veterinærvakt: 57 78 95 57

 

Vakttelefon brøyting: 959 56 144
Meldingar som vedkjem snøbrøyting kan sendast som SMS eller ringast til beredskapsvakta på dette nummeret


Teknisk vakttelefon: 95 73 07 80

Teknisk vakttelefon er berre bemanna ved helger og høgtider og tek til dømes imot meldingar om:

  • Hindringar/skader på kommunal veg
  • Feil på kommunal vassforsyning
  • Feil på kommunale avlaupsanlegg

 

Nødnummer

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113


Psykososialt kriseteam:

 Målsetjing.

  • Organisere og koordinere ressursar i ei sorg / krise, ulykke eller katastrofesituasjon.
  • Å førebyggje seinverknader i samband med ulike hendingar.
  • Kome saman for å vurdere og iverksetjing av nødvendige tiltak.

 

Varsling / mobilisering

Den i teamet som vert kjent med hendinga kontaktar aktuelle i teamet for å avklare omfang / behov for støtte. Ved større alvorlege hendingar skal heile teamet kome saman.

Politi eller lege kallar inn teamet.

Psykososialt kriseteam
Psykososialt kriseteam
Tittel Vakttelefon Telefonnr arbeid Telefonnr mobil
Helsesjukepleiar 57 78 62 82 958 46 413/991 55 424
Sokneprest 57 78 62 15 476 69 620
Vakthavande lege 116 117 57 78 62 80
Vakthavande lensmann 55 55 60 00 56 35 56 70
Helse- og omsorgsleiar 57 78 62 23 909 24 284

 

Andre krise- og hjelpetelefonar.

Krise- og hjelpetelefonar
Krise- og hjelpetelefonar Døgnvakt
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57 74 36 00
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Barnevern utanom kontortid 474 57 272