Oppstart av planarbeid for kulturminneplan og plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Solund kommune startar opp arbeidet med

Planprogramma vert sendt på høyring og lagt ut på offentleg ettersyn.

Høyringsfristar:

Kulturminneplan er 10.august 2015.

Plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er 15.august 2015.

 

Høyringsinnspel og merknader kan sendast elektronisk til post@solund.kommune.no eller pr. post til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke.

 

Høyringsinnspela vil verte handsama og det reviderte planprogrammet vert deretter vedteke og endeleg fastsett av Solund formannskap i september 2015.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til :

Tor Arne Hauge, epost :  tor.arne.hauge@solund.kommune.no , tlf 90 19 24 71.

 

Fann du det du leitte etter?