Ny forskrift for slamtømming og renovasjon for NGIR-området

Solund Formannskap har i F-sak 073/20 vedteke å legge ny forskrift for slamtømming i NGIR-området ut på offentleg høyring

Framlegg til ny forskrift kan de lese her

Solund Formannskap har i F-sak 006/21 vedteke å legge framlegg til ny forskrift om innsamling av hushaldningsavfall for NGIR-området ut på høyring

Framlegg til ny forskrift om renovasjon kan de lese her

 

Høyringsfrist 4 veker frå i dag 05.02.2021