Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Kulturplan

Klikk for stort bileteKvifor kulturplan?

Kulturplanen skal vere eit styringsdokument for Solund kommune sitt engasjement på kulturfeltet og gjelde for politikarar, administrasjon og det frivillige kulturlivet.
Den skal synleggjere kulturlivet i kommunen, aktivitetsnivå og rammevilkår, peike på behov og utfordringar, samt tydeleggjere fordeling av oppgåver og ansvar. Kulturplanen gir oss eit reiskap til å halde stø kurs, ha oversikt og prioritere både i forhold til aktiviteten i kommunen og kring oss.

Bakgrunnen for temaplan for kultur finn vi i dei styrande dokumenta for region vestland «Kultur for alle Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027»

Kulturplanen skal fremje:

  • bevaring og formidling av kulturarven (ein er i oppstarten av kulturminneplanarbeidet)
  • kunstnarisk fornying og kvalitet
  • ulturelt mangfald, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Innspel til planen kan sendast til post@solund.kommune.no