Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning i Solund kommune

Solund kommunestyret vedtok i møte 19.06.2014 i sak 024/14 Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning i Solund kommune.

 

Forskrifta med sakspapir finn du her

Sist endra 09.07.2014 av Gunnlaug Olsvoll Røed