Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til venstre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert av Liv Helene Hansen. Sist endra 02.12.2011 av Liv Helene Hansen
Publisert 24.11.2017
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Solund formannskap sitt framlegg til budsjett 2018, framlegg til økonomiplan 2018 - 2021 og framlegg til gebyr pg betalingssatsar 2018 er i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 31.10.2017
Kart.JPG

Solund formannskap har i sak 073/17 gjort fylgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 og §12-11 finn Solund formannskap å kunne godkjenne at framlegg til privat reguleringsplan veg Eide – Kråkenes planId 2016002 vert lagd ut på offentleg høyring. 

Publisert 31.10.2017
Ytre Solund bru.JPG

Solund formannskap har i sak 075/17 gjort fylgjande vedtak:

Solund formanskap finn, i medhald av plan og bygningslova § 12-10, å kunne legge framlegg til reguleringsplan for fv.606 Ytre Steinsund bru planID 1412-201702 ut på offentleg høyring. 

Publisert 14.06.2017
Nåra.JPG

Utlegging for 1.gangs høyring

I medhald av Plan og bygningslova §12-10 har Solund formannskap i møte 02.06.2017 sak 038/17 vedteke å legge framlegg til detaljreguleringsplan Fiskerihamn Nåra  ut på 1. gangs høyring.

Framlegget vert kunngjord i avisa Firda 14.06.2017 samt på kommunen si heimeside www.solund.kommune.no og på servicekontoret på kommunehuset i tidsrommet 13.06.2017 – 11.08.2017.

Eventuelle merknader til framlegget skal sendast skriftlig til Solund kommune, kommunehuset, 6924 Hardbakke eller på e-post til post@solund.kommune.no innan 14.08.2017.

 

Saksdokument

Publisert 14.06.2017
Losna.JPG

Utlegging for 1.gangs høyring

I medhald av Plan og bygningslova §12-10 har Solund formannskap i møte 02.06.2017 sak 039/17 vedteke å legge framlegg til detaljreguleringsplan Djupevika Losna, oppdrettsanlegg på land ut på 1. gangs høyring.

Framlegget vert kunngjord i avisa Firda 14.06.2017 samt på kommunen si heimeside www.solund.kommune.no og på servicekontoret på kommunehuset i tidsrommet 13.06.2017 – 11.08.2017.

Alle sakdsdokument finn ein her.

Eventuelle merknader til framlegget skal sendast skriftlig til Solund kommune, kommunehuset, 6924 Hardbakke eller på e-post til post@solund.kommune.no innan 14.08.2017.

 

 

 

 

Publisert 16.05.2017
Utsikt frå Ramnenipa

Det vert med dette kunngjort start av arbeid med reguleringsplan for Hardbakke hamn/sentrum, jf. Plan og bygningslova §12-3 m.fl. Grunneigarar, naboar og andre som kan ha interesse av planarbeidet vert varsla med brev.

I planområdet er det pr. i dag etablert fleire aktivitetar, servicebygg, kai for lastebåt med lager, privat småbåthamn, to badeviker, parkeringsareal, private bustader, offentlige kontor, sjøhus/sjøbu/naust, kommunal kai med gjestehamn og flytebrygge for ambulansebåt, drivstoffanlegg, to områder avsett til avfallsconteiner, næringsområde og område for almennyttige føremål/grendahus.

Planen skal bygge på gjeldande kommuneplan, arealdelen. Det kan bli aktuelt med endring av gjeldande reguleringsplanar. Planarbeidet har etter kommunen sin vurdering, ikkje krav til planprogram eller konsekvensutgreiing. Kunngjeringa vil bli annonsert i avisa Firda og bli lagd ut på kommunen si heimeside.

Sjå kart der blå line viser plangrense. (JPG, 182 kB)

Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få hjå Solund kommune.

Innspel/merknader til planarbeidet sendast innan 22.06.2017 til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

Kommuneplanens arealdel med føresegne og konsekvensvurderingar finn ein på denne sida.

 

Publisert 19.02.2016
Aktivitet ved Kystlednaustet på Litlefærøyna 2.jpg

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her

Publisert 03.02.2016
Bustadfelt Klubben

Formannskapet i Solund har i møte 25.01.2016, sak 004/16, vedteke å leggje forslag til privat detaljreguleringsplan for g.nr 26 b.nr 141 m/fl Bustadfelt Klubben, ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova.

Formannskapssak 004/16 kan de lese her. (PDF, 32 kB)

Høyringsdokument:

Plankart (PDF, 2 MB).

Planomtale med føresegner. (PDF, 4 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 12 MB)

 

Eventuelle merknadar til forslaget skal sendast skriftleg innan 18.03.2016 til Solund kommune, 6921 Hardbakke, eller til post@solund.kommune.no

 

Publisert 05.01.2016
Kart Kolgrov

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 28.09.2015
AIS

Nordplan AS har fått i oppdrag frå Solund kommune om å starte arbeid med endring av gjeldande reguleringsplan Hyttefelt Hardbakke - Klubben 

Frist for innspel er 22. oktober 2015

 

Les kunngjeringsbrevet her. (PDF, 915 kB)

 

Utfyllande opplysningar finn de i Nordplan AS sitt varslingsskriv her. (PDF, 465 kB)

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
 
 
Login for redigering