Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Tilsette i Solund kommune

 

Tilsette i Solund kommune
Tilsett Stilling Kontor Mobil
Sentraladministrasjonen
Gunn Åmdal Mongstad Ordførar 57 78 62 06 951 71 031
Erik Askeland Administrasjonssjef 57 78 62 05 975 34 479
Amund Aglen Stabsleiar 57 78 62 14 404 92 908
Irene Sanden Løn- og personalrådgjevar 57 78 62 22 970 40 924
Anne Kristine Dyrdal Rådgjevar 57 78 62 08 918 62 055
Mona Hjønnevåg Folkehelsekoordinator 57 78 62 09
-
Geir-Kåre Tungodden Ynnesdal Infrastruktur og stadutvikling 57 78 62 48 945 00 922
Øystein Bolset Strand Leiar oppvekst og kultur 57 78 62 35
Trond Sæbø Skarpeteig Leiar samfunns- og næringsutvikling 900 58 182
Servicekontoret
Sollaug Steinsund Osland Fagleiar 57 78 62 03
-
Hege Trovåg Konsulent 57 78 62 24
-
Randi Storøy Konsulent 57 78 62 47
-
Marit Utvær Konsulent 57 78 62 02
Plan og Utvikling
Terje Drengenes Leiar 57 78 62 13 971 76 822
Anne Kari Reigstad Ingeniør 57 78 62 28 979 68 522
May-Sissel Trovåg Strand Ingeniør 57 78 62 10
-
Finn Hugøy Fagleiar 57 78 62 26 412 32 374
Kjartan Nyhammer Sakshandsamar 57 78 62 17 959 17 471
Håkon Langvad Ingeniør/byggjeleiar 57 78 62 29 954 16 574
Ingvar Mårstig Vaktmeister 57 78 62 41 916 21 979
Økonomi
Kjell Mongstad Rådgjevar 57 78 62 07 908 31 711
Irene Sanden Konsulent 57 78 62 22
-
Borgny Leirvåg Konsulent 57 78 62 21
-
Helse og omsorg
Christine Larsdotter Vaagen Leiar Helse og omsorg 976 59 256
Leif Martin Skjærstad Kommunelege 57 78 62 81 991 00 907
Hilde Marit Nikolaisen Trovåg Helsesjukepleiar 57 78 62 82 958 46 413
Ingunn Kråkås Mjåtveit Sjukepleiar legekontoret 57 78 62 80
-
Mariann Hjønnevåg Steinsøy Legesekretær 57 78 62 80
-
Wioletta Warszewska Avdelingssjukepleiar Solundheimen 57 78 62 62 459 74 005
Hilde Moen Lamo Ergoterapeut/Leiar Dagsenter 57 78 62 60 459 74 006
Ann Helen Kvamen Fysioterapeut 481 59 913
Ingri Breivik Fysioterapeut 57 78 62 69 400 34 833
Ingrid H Grønæss Kommunepsykolog 469 33 658
Ole Kristian Sund Psykiatri og rus/ Leiar frisklivssentral 459 74 003
Rune Indrøy Avdelingsleiar kjøken, vaskeri og reinhald 57 78 62 61
-
Solund barnehage
Anne Brith Tangenes Styrar 57 78 62 38 975 84 571
Solund barne- og ungdomsskule
Gunnlaug Olsvoll Røed Rektor 57 78 62 19 908 55 224
Solund kulturskule
Gry Buer Rektor 57 78 62 71
-
Solund Folkebibliotek
Randi Storøy Biblioteksjef 57 78 62 66
-
Solund Frivilligsentral
Irene Lambrechts Vaulen Dagleg leiar
-
412 43 087
NAV
Åshild Rutledal Leiar 55 55 33 33
-