Kven kan røyste

Valurne - Klikk for stort bilete Du har røysterett ved stortingsvalet dersom du oppfyller følgjande vilkår:
- er norsk statsborgar
- fyller 18 år innan utgangen av valåret
- ikkje har mista røysteretten
- er, eller har vore, folkeregisterført som busett i Noreg

Personar som ikkje er norske statsborgar kan ikkje røyste i stortingsvalet.

For å kunne utøve røysteretten din må du stå i manntalet. Manntalet vert gjort offentleg fyrste veka i juli på servicekontoret på kommunehuset.

Kva gjer eg når eg ikkje står i manntalet?

Dersom du meiner å ha rett til å stå i manntalet, men ikkje er innført der, kan du søkje om å bli innført. Søknaden skal sendast til den kommunen du vil ha røysterett i. Kommunen kan oppdatere manntalet heilt fram til valdagen.

Valkort

Alle velgjarar får tilsendt valkort i posten. Valkortet vert utarbeida på grunnlag av folkeregisterets opplysningar om velgjarens bustadadresse pr. 30. juni i valåret. Det er altså denne adressa som avgjer kva for ein kommune du har røysterett i.

På valkortet finn du informasjon om opningstid og kva vallokale du skal bruke på valdagen. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det går raskere for deg å stemme viss du tek det med.

Sist endra 29.06.2017 av Mark Elvevåg
Fann du det du leitte etter?