Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Solund ungdomsråd

Leiar i Solund Ungdomsråd for perioden 2018 - 2019 er Hanne Mjåtveit

 

Sekretær for ungdomsrådet er Hege Trovåg, tlf: 57 78 62 24.
 

Solund Ungdomsråd frå 06.11.2018 - 31.08.2019:

Solund ungdomsråd 2018 - 2019
Solund ungdomsråd 2018 - 2019