Solund kommunestyre


Kommunestyret er øvste organet i kommunen. I Solund har kommunestyret 15 medlemer og ordføraren leier kommunestyret.

Kommunestyret tek avgjerd i saker som ikkje er delegert til formannskap eller administrasjon. Prinsipielle saker som budsjett, økonomiplan og rammeplanar skal vedtakast av kommunestyret sjølv.

 

 

Møteplan Solund kommunestyre 2021:

  • 21. januar
  • 18. mars
  • 22.april (temamøte)
  • 10. juni
  • 21. oktober
  • 9. desember
Solund kommunestyre 2019 - 2023
Namn Parti Funksjon E-post
Gunn Åmdal Mongstad SP Ordførar gunn.amdal.mongstad@solund.kommune.no
Anne Marie Gåsvær Færøy SP Formannskapet anne.marie.gasvaer.faeroy@politikar.solund.no
Øyvind Losnegård SP Formannskapet oyvind.losnegard@politikar.solund.no
Nils Bjørgo SP nils.christian.bjorgo@solund.kommune.no
Anne Kristine Dyrdal SP anne.kristine.dyrdal@politikar.solund.no
Erlend Lambrechts Trovåg SP erlend.trovag@solund.kommune.no
Kjetil André Lambrechts Hatlem SP kjetil.andre.lambrechts.hatlen@politikar.solund.no
Idar Vaulen SP idar.vaulen@politikar.solund.no
----
Tom Færøy AP Varaordførar tom.faeroy@politikar.solund.no
Line Tordal Førde AP line.tordal.forde@solund.kommune.no
----
Kenneth Sæbø H Formannskapet kenneth.saebo@poltikar.solund.no
Svein Jardar Utvær H svein.jardar.utvaer@politikar.solund.no
Frank Ødejord H frank.odejord@politikar.solund.no
Sissel Kråkås H sissel.krakas@politikar.solund.no
----
Sølvi Songstad Waage SV solvi.songstad.waage@politikar.solund.no