Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Solund kommunestyre


Kommunestyret er øvste organet i kommunen. I Solund har kommunestyret 15 medlemer og ordføraren leier kommunestyret.

Kommunestyret tek avgjerd i saker som ikkje er delegert til formannskap eller administrasjon. Prinsipielle saker som budsjett, økonomiplan og rammeplanar skal vedtakast av kommunestyret sjølv.

 

 

Møteplan Solund kommunestyre 2021:

  • 21. januar
  • 18. mars
  • 22.april (temamøte)
  • 10. juni
  • 21. oktober
  • 9. desember
Solund kommunestyre 2019 - 2023
Namn Parti Funksjon E-post
Gunn Åmdal Mongstad SP Ordførar gunn.amdal.mongstad@solund.kommune.no
Anne Marie Gåsvær Færøy SP Formannskapet anne.marie.gasvaer.faeroy@politikar.solund.no
Øyvind Losnegård SP Formannskapet oyvind.losnegard@politikar.solund.no
Nils Bjørgo SP nils.christian.bjorgo@solund.kommune.no
Anne Kristine Dyrdal SP anne.kristine.dyrdal@politikar.solund.no
Erlend Lambrechts Trovåg SP erlend.trovag@solund.kommune.no
Kjetil André Lambrechts Hatlem SP kjetil.andre.lambrechts.hatlen@politikar.solund.no
Idar Vaulen SP idar.vaulen@politikar.solund.no
----
Tom Færøy AP Varaordførar tom.faeroy@politikar.solund.no
Line Tordal Førde AP line.tordal.forde@solund.kommune.no
----
Kenneth Sæbø H Formannskapet kenneth.saebo@poltikar.solund.no
Svein Jardar Utvær H svein.jardar.utvaer@politikar.solund.no
Frank Ødejord H frank.odejord@politikar.solund.no
Sissel Kråkås H sissel.krakas@politikar.solund.no
----
Sølvi Songstad Waage SV solvi.songstad.waage@politikar.solund.no