Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Solund formannskap

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Val av formannskap vert valt som høvestalsval.

Formannskapet sine saksområde er økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

Møteplan Solund Formannskap 2021: 

  • 4. februar
  • 4. mars
  • 29. april
  • 27. mai
  • 9. september
  • 7. oktober
  • 28. oktober
  • 25. november

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplanen, i samråd med formannskapet.

Solund Formannskap 2019 - 2023
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Anne Marie Gåsvær Senterpartiet
Øyvind Losnegård Senterpartiet
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Kenneth Sæbø Høgre