Solund formannskap

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Val av formannskap vert valt som høvestalsval.

Formannskapet sine saksområde er økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

I 2018 har Solund formannskap møte: 

  • 25. januar
  • 01. mars
  • 19. april
  • 24. mai
  • 06. september
  • 04. oktober
  • 01. november
  • 15. november
Solund Formannskap 2015 - 2019
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Linne Lending Senterpartiet
Vigdis Ravnøy Høgre
Svein Jardar Utvær Høgre
Fann du det du leitte etter?