Solund formannskap

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Val av formannskap vert valt som høvestalsval.

Formannskapet sine saksområde er økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

I 2017 har Solund formannskap møte: 

  • 10. januar
  • 17. januar
  • 02. mars
  • 27. april
  • 01. juni
  • 31. august
  • 28. september
  • 02. november
  • 16. november
Solund Formannskap 2015 - 2019
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Linne Lending Senterpartiet
Vigdis Ravnøy Høgre
Svein Jardar Utvær Høgre
Medlemmer i Solund Formannskap
Sist endra 01.03.2017 16:01 av Mark Elvevåg