Utviklingssaker i kommunestyret 21.04.16

Klikk for stort bilete

Solund kommunestyre handsama fleire viktige utviklingssaker for Solund i kommunestyremøtet 21. april.

Nokre av sakene var desse:

  • Detaljreguleringsplan for bustadfelt i Klubben
  • Bygging av omsorgsbustader
  • Finansiering breiband  til Lundøy og  
  • Sentrumsutvikling med oppgradering av Hardbakke.

Kommunereform stod også på saklista, og her fylgde kommunestyret samrøystes tilrådinga frå Formannskapet:

Solund kommune merkar seg resultat av innbyggjarhøyringa og vil legge dette til grunn for endeleg vedtak i juni.

Elles vart kommunestyret orientert om at det er sendt søknad for vidare utbygging av fiber til Nord Solund.

Under orienteringar var ein elles innom saker som:

  • Anbod på ferjesambandet Daløy Haldorsneset
  • Ambulansetenesta
  • Politireform og
  • Tisa 

Ordførar trekte og fram Solund skulemusikk sin flotte plassering i Nordvest meisterskapen 2016.

 

Neste kommunestyremøte er sett til 9.juni,

Fann du det du leitte etter?