Innspel til ruteendringar frå mai 2016.

Klikk for stort bilete

 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune har bede om innspel til ruteendringar frå 2016. På grunn av store innsparingskrav i fylkeskommunen, så utfordrar dei særskilt kommunane om innspel som kan gje innsparingar i ruteproduksjonen. Solund kommune har fått frist til 1.oktober til å kome med innspel, og difor vil vil be om innspel til kommunen frå innbyggjarar og andre brukarar av ruter i Solund. 

 

Brevet frå Sogn og Fjordane fylkeskommune kan du lese her. (PDF, 112 kB)

 

Vi ber om at innspel vert sendt til Solund kommune, anten via post eller på e-post til post@solund.kommune.no innan 29.09.15.