Ordføraren vår 2015 - 2019

Klikk for stort bilete

Ordførar i Solund for perioden 2015 - 2019 er Gunn Åmdal Mongstad. Ho har tidlegare vore ordførar i perioden 2003 - 2011 og representerer Senterpartiet.

Gunn er fødd i 1963, er utdanna adjunkt og har vore tilsett ved Solund barne- og ungdomsskule sidan 1988, både som lærar og undervisningsinspektør.

Sidan 2007 har ho og vore fast medlem av Sogn og Fjordane Fylkesting.

Kontaktopplysningar ordførar
Kontaktopplysningar ordførar
Telefon Mobil e-post
57 78 62 06 951 71 031 Gunn Åmdal Mongstad
Publisert 14.07.2015

Tida går alltid litt fortare enn ein har tenkt, og denne sommarhelsinga som eg ville leggje ut før eg gjekk på ferien, vert no i staden skrive første veka i ferien min. Det tykkjer eg eigentleg er ganske kjekt, for det er eit teikn på at det skjer mykje, og at fleksibiliteten må rå. Det må den ganske ofte gjere i Solund, ikkje berre frå meg som ordførar, men også frå innbyggjarar og tilsette i kommunen. Eg trur den fleksibiliteten vi har som innbyggjarar i ein liten kommune er eit fortrinn vi har for å sikre utvikling.

Publisert 19.06.2015
Innbyggjarar i Solund med tydeleg bodskap om JA til bru 12.06.15.

Eit samrøystes fylkesting vedtok onsdag 17. juni at ein skal setje i gong eit utgreiingsarbeid for å sjå på finansiering av ferjeavløysingsprosjekta bru over Ytre Steinsund, Atløysambandet og 45-minuttsregionen (mellom Måløy og Florø).

Publisert 09.06.2015

Laurdag 6.juni 2015 delte ordførar Ole Gunnar Krakhellen, på vegne av Forsvarsdepartementet, minnemedalje til Magnus Hjønnevåg. På medaljen står det Norge takker deg for innsatsen 1939-1945. I tillegg til medaljen, så fekk han ein blomsterbukett og boka «Solund – eit år der land møter hav» med ei helsing frå ordførar

Publisert 18.05.2015
17.mai 2015.

Kjære alle saman,

Dette er fjerde året eg står her og helsar dykk på 17.mai. Ei av dei mest høgtidlege oppgåvene eg har som ordførar. Å få stå her med ordførarkjede og kjenne på høgtida ved nasjonaldagen vår gjer meg alltid audmjuk. Eg vert sjølvsagt stolt av å få vere ordførar i ein så flott kommune som Solund, men det er noko meir enn det. Eg er ikkje berre ordførar, men eg er demokratisk vald til å vere ordførar i Solund. Den viktigaste byggjesteinen i samfunnet vårt er demokratiet. Det definerer oss som samfunn, og det er viktig for å sikre at vi har fridomen til å vere dei vi er.

 

Publisert 18.05.2015
17.mai 2015.

Kjære alle saman,

Dette er fjerde året eg står her og helsar dykk på 17.mai. Ei av dei mest høgtidlege oppgåvene eg har som ordførar. Å få stå her med ordførarkjede og kjenne på høgtida ved nasjonaldagen vår gjer meg alltid audmjuk. Eg vert sjølvsagt stolt av å få vere ordførar i ein så flott kommune som Solund, men det er noko meir enn det. Eg er ikkje berre ordførar, men eg er demokratisk vald til å vere ordførar i Solund. Den viktigaste byggjesteinen i samfunnet vårt er demokratiet. Det definerer oss som samfunn, og det er viktig for å sikre at vi har fridomen til å vere dei vi er.