Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Ordføraren vår 2019 - 2023

Ordførar i Solund for perioden 2019 - 2023 er Gunn Åmdal Mongstad. Ho har tidlegare vore ordførar i perioden 2003 - 2011 og var óg ordførar i førre periode. Gunn representerer Senterpartiet.

Gunn er fødd i 1963, er utdanna adjunkt og har vore tilsett ved Solund barne- og ungdomsskule sidan 1988, både som lærar og undervisningsinspektør.

Sidan 2007 har ho og vore fast medlem av Fylkestinget i Vestland (tidlegare Sogn og Fjordane Fylkesting)

Kontaktopplysningar ordførar
Telefon Mobil e-post
57 78 62 06 951 71 031 Gunn Åmdal Mongstad
Publisert 07.10.2015

HM Kongen og HM Dronninga har invitert eldre eldsjeler over heile landet til Afternoon Tea på Slottet 15.10.15. Ei av dei eldsjelene som er invitert er Odny Ravnøy frå Solund.

 

Publisert 09.06.2015

Laurdag 6.juni 2015 delte ordførar Ole Gunnar Krakhellen, på vegne av Forsvarsdepartementet, minnemedalje til Magnus Hjønnevåg. På medaljen står det Norge takker deg for innsatsen 1939-1945. I tillegg til medaljen, så fekk han ein blomsterbukett og boka «Solund – eit år der land møter hav» med ei helsing frå ordførar

Publisert 16.05.2014
Ordførar Ole Gunnar Krakhellen deltek på grunnlovsjubileet i Oslo, mai 2014

 

Publisert 05.12.2013

Dei siste åra har bileta av tidlegare ordførarar vore nedpakka, og ein har mangla bileta av ordførarane frå 1988 og framover. I år har ein samla inn bilete og gjort desse klar for opphenging. Tidlegare har bileta hengt på ordførarkontoret, men når dei no skulle hengast oppatt så vart det bestemt at dei skulle henge i kommunen sitt møterom i det tidlegare bankbygget, som vert nytta av mellom anna formannskapet.

 

Bileta vart hengt opp til formannskapsmøtet, og dei attlevande tidlegare ordførarane vart invitert til lunsj med formannskapet. Dei tidlegare ordførarane Steinar Krakhellen og Gunn Åmdal Mongstad var med på dette, medan Sveinung Kråkås og Vigdis Midtbø diverre var forhindra til å møte.

 

Publisert 22.10.2013