Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Solund kommune sitt kommunevåpen

 

Blå spissruter (øyar) på sølv (hav).

 

 

Våpenmerket prøver fange det særmerkte i Solund-naturen og illustrerer eit band av øyar mot vest, med sund mellom.

Solund kommune er til berre av øyar, i hovudsak nord-sør orienterte, ved sida av kvarandre mot vest. Mellom øyane går fleire små og større skipsleier.

Merket har også godt historisk feste i og med at det er ein bit av det nokså samansette våpenskjoldet til den kjendte Losnaætta, som hadde hovudsete på øya Losna.


Kommunevåpenet for Solund vart godkjent i 1990.
 

Ide og skisse til våpenmerket (1987): Hans H. Steinsund, Solund
Ferdiggjering vidare: Arvid Svèen, Vadsø