Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Solund kommunestyre har vald nytt felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er eit organ for medverknad for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne og skal uttale seg i aktuelle saker.

 

 

 

Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023
Representantar Funksjon Vararepresentantar
Arne Osland Leiar 1. Hilmar Blomkvist
Synnøve Solhaugen Engen Nestleiar 2. Line Tordal Førde
Jorunn Ravnøy 3. Otto Einen
Sølvi Songstad Waage 4. Hallstein Steinsund
Arne H Lending