Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Solund kommunestyre har vald nytt felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er eit organ for medverknad for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne og skal uttale seg i aktuelle saker.

 

 

 

Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023
Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023
Representantar Funksjon Vararepresentantar
Arne Osland Leiar 1. Bjørg Hop
Synnøve Solhaugen Engen Nestleiar 2. Hilmar Blomkvist
Jorunn Ravnøy 3. Line Tordal Førde
Sølvi Songstad Waage 4. Otto Einen
Arne H Lending 5. Hallstein Steinsund